Hotline: 08.8812.5858

Cung cấp ghế hội trường, ghế phòng ăn BIDV Thăng Long

Cung cấp ghế hội trường, ghế phòng ăn BIDV Thăng Long

Địa điểm: Số 3 Phạm Hùng - Hà Nội
Năm thực hiện: 2017
Số lượng cung cấp:
+ Ghế hội trường: 185 ghế
+ Ghế phòng ăn: 200 ghế