Hotline: 08.8812.5858

Cung cấp nội thất văn phòng nhà máy tập đoàn Gold Sun

 

Địa điểm XD: Lô H12 – Khu công nghiệp Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh
Năm thực hiện: 2018

Số lượng đã cung cấp: 

- Ghế lãnh đạo: 4 ghế

- Ghế trưởng phòng: 15 ghế

- Ghế nhân viên: 134 ghế

- Ghế họp các phòng: 171 ghế

- Ghế phòng ăn Vip: 13 ghế

- Ghế ăn trắng: 54 ghế