Hotline: 08.8812.5858

Văn phòng công ty 1+1>2

 

Địa điểm XD: 24 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Năm thực hiện: 2017

- Ghế lãnh đạo: 3 ghế

- Ghế nhân viên: 35 ghế

- Ghế họp: 24 ghế