Hotline: 08.8812.5858

Ghế giám đốc

GHẾ LÃNH ĐẠO GX202.1

2,025,000đ


2,250,000đ

10%
GHẾ DA VĂN PHÒNG GX201A

2,259,000đ


2,510,000đ

10%
GHẾ DA CAO CẤP GX201.3

2,691,000đ


2,990,000đ

10%
GHẾ DA CAO CẤP GX201.2

2,556,000đ


2,840,000đ

10%
Nuclear-01

5,543,020đ


7,918,600đ

30%
Prime-01

5,784,590đ


8,263,700đ

30%
Perdana-01

4,361,350đ


6,230,500đ

30%
Promax-01

7,531,510đ


10,759,300đ

30%
Boss-01

5,188,400đ


7,412,000đ

30%
Feel-01

5,188,400đ


7,412,000đ

30%
Lexus-01

3,984,120đ


5,691,600đ

30%
Lexus-03

3,742,550đ


5,346,500đ

30%