Hotline: 08.8812.5858

Ghế nhân viên

GHẾ XOAY VĂN PHÒNG GX17

1,062,000đ


1,180,000đ

10%
GHẾ NHÂN VIÊN GX09.1

918,000đ


1,020,000đ

10%
GHẾ CHÂN QUỲ GQ14M

1,314,000đ


1,460,000đ

10%
GHẾ VĂN PHÒNG GQ12

1,080,000đ


1,200,000đ

10%
MAG-130

3,350,000đ


0%
MA-100

3,050,000đ


0%
OR-02F

1,632,680đ


2,332,400đ

30%
OR-01F

1,782,620đ


2,546,600đ

30%
TH-04

2,879,800đ


4,114,000đ

30%
TH-03

3,742,550đ


5,346,500đ

30%